Generálna kapitula školských sestier sv. Františka sa blíži k záveru

Sestry kapitulárky Kongregácie školských sestier sv. Františka z Assisi sa stretli v dňoch od 3. – 22. júla 2016 v Ríme, aby ďakovali a hodnotili to, čo majú ako kongregácia za sebou za posledných päť rokov od poslednej kapituly. Téma, ktorá sa niesla prípravou a jej priebehom je „ … a budete mi svedkami … až na kraj sveta“ (Sk 1,8). S nádejou pozerajú do budúcnosti, aby ich svedectvo – osobné, komunitné i svedectvo celej kongregácie – bolo svedectvom o Ježišovi, ktoré sa nezakladá na fyzickej sile, zázrakoch, logike, na sile myšlienky – bolo svedectvom živým o živom Bohu v ich životoch.

Generálna predstavená S. Květa Vinklárková, ktorá bola opäť zvolená a pokračuje vo svojom druhom volebnom období, pri ukončení vecnej časti kapituly povedala:
„Věříme, že jsme poslané, abychom byly radostnými svědky našeho bratra Ježíše v našich fraternitách a službách a věříme, že právě v této době konsumismu a krajní chudoby jsme poslané, abychom byly svědky chudého Krista.“

zdroj: www.skolskesestryosf

-ms-