GPS kurz pritiahol nové dievčatá

Počas víkendu 17.-19.marca sa stretlo štrnásť mladých dievčat z rôznych častí Slovenska na GPS kurze vo Veľkom Bieli. Projekt GPS je už niekoľko rokov stabilnou ponukou sestier saleziánok.

Aj týmto spôsobom sa snažíme pomôcť dievčatám zorientovať sa v živote, objaviť krásu povolania, ktoré Boh každej z nich daroval. Tešíme sa, že kurz oslovil nové dievčatá, ktoré chcú opäť prísť.“ povedala sr. Paulína, členka GPS tímu.

Názov jarného kurzu bol „Ja som chlieb života“ a naznačoval témy, ktorým sa účastníčky počas víkendu venovali. Prostredníctvom prednášok, diskusií, aktivít, ale aj času ticha s Bohom sa zamýšľali nad poslaním ženy, konkrétne nad rozmerom obety a materstva.

Okrem GPS tímu zloženého zo sestier saleziánok, ich noviciek a manželského páru s deťmi viedli jednotlivé časti programu aj externí hostia – Ján Maturkanič SDB, Dáša Kráľová FMA a manželia Ondrušovci.

Tému celého víkendu veľmi autenticky uzavrela členka GPS tímu a mama rodiny Anna Baňasová svojím osobným svedectvom o prežívaní obety v manželstve. „Obeta je dobrá a potrebná, nemusíte sa jej báť. V manželstve je vaším bohostánkom dieťa, vedľa ktorého ležíte.

Najviac ma oslovila Aničkina prednáška, ktorá mi ponúkla nový realistickejší pohľad na to, čo to znamená byť  matkou,  trošku mi otvorila oči.“ vyjadrila ďalšia účastníčka.

Najbližšou ponukou GPS tímu budú duchovné cvičenia v júni v Trlenskej doline pri Ružomberku. Všetky podrobné informácie budú včas na webovej stránke saleziánok.

https://www.youtube.com/watch?v=OqX6QvaWYVA&feature=youtu.be

GPS tím