Medzi novými kandidátmi na ceste k svätorečeniu sú aj zasvätení

Svätý Otec prijal na audiencii dňa 23. marca prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata. Pri stretnutí schválil dekréty, ktoré sú dôležitým krokom pre blahorečenie alebo svätorečenie kandidátov povýšenia na oltár, medzi ktorými sú aj zasvätení.

Svätý Otec odsúhlasil dekrét umožňujúci svätorečenie bl. Angela da Acri(1669 – 1739), kapucínskeho kňaza pôvodom z Talianska, na príhovor ktorého bol potvrdený zázrak.

Cirkev dekrétom uznala mučeníctvo 33 kňazov a bratov Misijnej spoločnosti (vincentínov) a 6 laikov, členov Združenia Zázračnej medaily, ktorí boli zavraždení počas občianskej vojny v Španielsku v roku 1936 z nenávisti voči viere. Ako reprezentant tejto skupiny sa uvádza blahoslavený José Maria Fernandez Sánchez.

Mučeníctvo bolo potvrdené aj pri Božej služobníčke Regine Marii Vattalilovej, klariske pochádzajúcej z Indie, zavraždenej v roku 1995. Svojou neúnavnou prácou pre chudobných sa stala nežiaducou.

Dekrétom boli uznané aj hrdinské čnosti Božieho služobníka kapucína Daniela da Samarate (1876 – 1924) a Božej služobníčky Macriny Raparelliovej (1893 – 1970), zakladateľky Kongregácie sestier Baziliánok dcér sv. Makríny. Ide o sestry východného obradu, ktoré dnes pôsobia okrem Talianska aj v Albánsku a Indii.

zdroj: RV

-msk-