GPS kurzy aj v tomto školskom roku

Kurzy o rozlišovaní povolania spustili saleziánky na sviatok Sedembolestnej Panny Márie a pozývajú tentokrát do Svitu.

Dievčatá od 17 rokov, pre ktoré je dôležité zamýšľať sa nad budúcnosťou svojho života, sú pozvané zapojiť sa do projektu GPS- rozlišovanie povolania, ktorý minulý rok vyvrcholil púťou do Mornese v Taliansku.

Tento školský rok je pripravený bohatý program, v ktorom bude mať svoje VIP miesto Matka, ako uviedli organizátorky projektu na sociálnej sieti. Čo to znamená zostáva prekvapením a zároveň pozvaním zúčastniť sa odkrývania tohoto tajomstva prihlásením cez formulár do 10.10. 2019

Projekt GPS saleziánky funguje na Slovensku úspešne už niekoľko rokov a o jeho priebehu vás budeme priebežne informovať.

Dagmara Čepelová, FMA