Hľadajúci povolanie zo Spoločenstva Angelus putovali už piatykrát

Modlitbové spoločenstvo Angelus združuje mladých, ktorí hľadajú a rozlišujú svoje povolanie, ale aj tých, ktorí svoje povolanie už žijú a doprevádzajú mladých modlitbou. Posledný prázdninový víkend sa hľadajúci i doprevádzajúci stretli na piatej púti hľadajúcich v Badíne, aby sa vzájomne povzbudili, vytvorili spoločenstvo a duchovne načerpali.

Počas víkendu sa na prednáškach verbistu P. Igora Kráľa zamýšľali nad úlohou Márie, prvej učeníčky. Putovali aj do benediktínskeho kláštora na Sampor, kde sa zoznámili so spôsobom života mníchov. Celý víkend bol naplnený bohatým programom. Účastníci si vypočuli svedectvá zasvätených, manželov, laika, mohli tráviť čas v modlitbe i v rozhovoroch. Jednoduchá prítomnosť zasvätených i manželov, ich ochota k službe je povzbudením pre všetkých hľadajúcich.

Urobiť rozhodnutie nie je záležitosťou jedného okamihu zloženia oficiálneho sľubu, ale dlhodobý proces. Spoločenstvo i tieto akcie sú nápomocné mladým, aby svoje povolanie rozlíšili a urobili správne rozhodnutie v správnom čase.

Za Angelus tím

Katarína Hudáková