Pápež u karmelitánok na Madagaskare: Záchrana sveta sa začína malými činmi lásky

Odvaha konať maličké skutky lásky k blížnemu, sila poslušnosti, dôležitosť rozlišovania hlasu diabla, ktorý rafinovane volá k svetskosti, ako aj nevyhnutnosť transparentnosti srdca – o tomto hovoril Svätý Otec kontemplatívnym sestrám Madagaskaru, s ktorými sa stretol v kláštore Bosých karmelitánok v hlavnom meste Antananarivo v sobotu 7. septembra. Priznal sa im k svojej osobitnej spriaznenosti so sv. Teréziou z Lisieux.

Pápež sa sestrám prihovoril spontánne. Svoj pripravený príhovor im odovzdal v písomnej podobe. Ako sám povedal, chcel im predovšetkým ponúknuť vlastnú skúsenosť s dobre známou sväticou sv. Teréziou z Lisieux, ktorá pápeža sprevádza jeho povolaním na každom kroku.

Medzi viac než stovkou prítomných v kaplnke kláštora boli rehoľné sestry viacerých kontemplatívnych rádov. Vonku pred kaplnkou bolo zídených ďalších 70 noviciek.

V úvode stretnutia pápeža pozdravila priorka kláštora sestra Mária Magdaléna od Zvestovania OCD, ktorá sa Svätému Otcovi poďakovala za nedávno vydané vatikánske dokumenty týkajúce sa ženského kontemplatívneho života (Vultum Dei querereCor orans). Svätého Otca ubezpečila, že má osobitné miesto v ich modlitbách a pripomenula, že karmelitánky na Madagaskare sa pripravujú na oslavy 100. výročia prítomnosti rehole v krajine. Do hlavného mesta prišli v roku 1927.

Skutky lásky sú laná, ktorými k sebe priťahujeme Boha

Svätý Otec sa spolu so sestrami pomodlil liturgiu hodín. Vo svojej homílii kontemplatívnym rehoľníčkam porozprával príbeh zo života sv. Terézie z Lisieux, ktorý jemu samotnému pomáha v jeho povolaní – príbeh o tom, ako sa Terézia s láskou a trpezlivosťou starala o  chorú staršiu spolusestru, ktorá k nej nebola veľmi prívetivá. Láskavosť, úsmev i neha Terézie k netrpezlivej sestre a Teréziina poslušnosť nám ukazuje, s akým duchom sa dá žiť komunitný život, povedal Svätý Otec.

Svätosť spočíva v „malých krôčikoch lásky k blížnemu na ceste poslušnosti“, pripomenul sestrám Petrov nástupca. Takéto skutky prirovnal k lanám lásky, ktorými k sebe priťahujeme Boha. Ten prejavom lásky k blížnemu nemôže odolať. Ku konaniu takýchto skutkov však treba mať odvahu, povedal pápež.

„Buď odvážna! Maj odvahu robiť malé krôčiky, odvahu veriť, že Boh má záľubu v mojej maličkosti a že aj prostredníctvom nej prináša svetu spásu. (…) Ak chceš zmeniť a zachrániť nielen kláštor, nielen zasvätený život či svet – záchrana sveta sa začína týmito maličkými skutkami lásky a sebazaprenia, ktoré priťahujú Boha a privádzajú ho medzi nás.“

Treba rozlišovať – diabol hľadá rafinované spôsoby

Pápež František sa dotkol aj témy svetskosti a dôležitosti rozlišovania: „Istotne k vám svetskosť príde v mnohých skrytých formách. Dokážte rozlišovať – s predstavenou, s komunitou na kapitule – dokážte rozlišovať hlasy svetskosti, aby nevstúpili do klauzúry.“

Kontemplatívnym sestrám Svätý Otec pripomenul taktiku diabla, ktorý nikdy nespí a pokúša aj v priestoroch kláštora. Pokušiteľ  hľadá rafinované a vychované spôsoby, ako zviesť z cesty rehoľníka. Rizikom je počúvať jeho hlas a nechať ho vstúpiť príliš hlboko do srdca.

Riešením je podľa Petrovho nástupcu transparentnosť srdca – treba hovoriť o tom, čo nás vnútorne vyrušuje, hľadať pomoc komunity a predstaveného, a to včas. Tak, ako to robila sv. Terezka – vždy sa šla zveriť predstavenej, i napriek tomu, že ju nemala rada. Víťazstvom je hovoriť o probléme. Diabol totiž nechce byť odhalený, povedal Svätý Otec a dodal, že pomoc a ochranu treba hľadať v komunite:

„Dám vám túto radu: Keď je tu niečo, čo vás oberá o vyrovnanosť, viac než len o pokoj, neodkladne o tom hovorte. Toto je obrana, ktorú máte v komunite: jedna pomáha druhej, aby vytvorili zjednotený front na obranu svätosti, na obranu Božej slávy, na obradu lásky, na obranu kláštora.“

Svätý Otec hovoril aj o sile poslušnosti a pripomenul, že predstavená – priorka – v kláštore predstavuje Ježiša. Poslúchať treba rovnako aj rozhodnutie kapituly.

Skutky lásky, otvorenosť srdca a modlitba

Skutky lásky, odvaha prosiť včas o radu a modlitba sú podľa pápeža Františka pravým spôsobom ako čeliť pokušeniam diabla. Bojovať proti nemu však treba až do poslednej chvíle na zemi – tak ako to bolo u sv. Terezky, skonštatoval Svätý Otec.

„Kvôli pokušeniam duchovný boj, praktizovanie lásky k blížnemu nejde do dôchodku: budeš musieť bojovať až do úplného konca. Až do konca. A to aj v temnote.  (…) Boj v kláštore je až do úplného konca. Je však pekný, pretože tento boj – krutý, no pekný –ak je skutočný, nestrácame pokoj.“

O svojom vzťahu k sv. Terézii z Lisieux pápež povedal: „Vždy ma sprevádzala, na každom kroku ma sprevádza. Naučila ma robiť kroky. (…) Je to verná priateľka…“

(Text s duchovnými podnetmi, ktorý Svätý Otec odovzdal sestrám v písomnej podobe, bude publikovaný samostatne v plnom znení.)

Zdroj: Rádio Vatikán, Zuzana Klimanová