Hľadajúci životné povolanie putovali na Skalku pri Trenčíne

V sobotu 29. augusta 2020 sa uskutočnil 5. ročník Angelus Púte hľadajúcich. Okolo 50 mladých ľudí z celého Slovenska počas celodenného programu navštívilo pútnické miesto Veľká Skalka. Rozjímanie nad charizmami života svätých Andreja Svorada a Benedikta, púť pútnickým chodníkom až k Bazilike na Malej Skalke a ďalší duchovný program bol zameraný na rozlišovanie Božej vôle v otázke životného povolania.

Vrcholom púte bolo slávenie svätej omše, počas ktorej celebrant  P.  Ján Macej, OFMCap prítomných povzbudil žiť svoje povolanie k svätosti už teraz, bez ohľadu na to, či už vykročili na cestu konkrétneho manželského alebo zasväteného životného stavu. Pútnikov sprevádzali a službou rozhovoru slúžili aj rehoľné sestry z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža a Školské sestry sv. Františka. Pútnický dom pri Diecéznej svätyni na Skalke účastníkom poskytol prijatie a zázemie.

Púť šiesty rok organizovalo Spoločenstvo Angelus, modlitbová sieť spájajúca mladých, hľadajúcich svoje povolanie, a modlitbových patrónov, medzi ktorými sú manželia i zasvätení. Viac informácií o spoločenstve a link na prihlášku pre nových členov je možné nájsť na www.angelus.sk .

Blažena Križová