Odovzdanie pamätných listov k 70. výročiu Akcie R milosrdným sestrám sv. Kríža

Pri príležitosti 70. výročia Akcie R odovzdáva Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) pamätné listy sestrám rôznych reholí. Počas pútnickej svätej omše v Provinciálnom dome Kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža v Trnave dňa 29. augusta 2020, ktorú celebroval súdny vikár Trnavskej arcidiecézy Peter Škultéty, dostali pamätné listy sestry, ktoré boli v päťdesiatych rokoch vyvezené z kláštorov a nemocníc.  

Poslednými troma žijúcimi sestrami sv. Kríža, ktoré zažili likvidáciu reholí počas Akcie R su sestry Eva Mihoková, Bonfília Lešková a Sophia Adamová. Keďže sa sr. Sophia nemohla zo zdravotných dôvodov zúčastniť, list prebrala predstavená charitného domova v Cerovej sr. Mansueta Kráľová).

Pamätné listy sestrám odovzdali predseda KPVS Peter Sandtner a provinciálna predstavená sr. Šebastiana Tuptová. Na záver sa za staršie sestry prihovorila Eva Mihoková, ktorá bola ako 18-ročná vyvezená zo Štátnej nemocnice v Bratislave do Močenka a následne do textilnej továrne v Nejdeku v Čechách, čiže svoju rehoľnú formáciu absolvovala vo veľmi ťažkých podmienkach. Zdôraznila, že modlitby a obety toľkých sestier boli veľkým požehnaním pre miestne obyvateľstvo i pre továreň.

Peter Sandtner