Hnutie fokoláre a UNESCO pripravili stretnutie o výchove k humanizmu

Pápež František zaslal v utorok 15. novembra posolstvo účastníkom medzinárodného stretnutia s názvom Objavenie pokoja – výchova k humanizmu založenému na jednote ľudskej rodiny, ktoré sa konalo v parížskom sídle UNESCO. Podujatie pri príležitosti 20. výročia prevzatia ceny za vzdelanie a pokoj Chiarou Lubichovou spoločne pripravili Hnutie fokoláre a UNESCO – organizácia OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru.

Svätý Otec povzbudil účastníkov stretnutia, aby sa snažili „skúmať a rozvíjať účinné cesty pri ,znovuobjavovaní‘ pokoja, ktorý je ovocím integrálneho rozvoja pre všetkých a účinného povedomia univerzálneho spoločenstva založeného na rešpekte, počúvaní, pozornosti voči potrebám každého človeka, spravodlivosti, dialógu a delení sa navzájom“.

Chiara Lubichová (1920 – 2008), ktorej proces blahorečenia sa začal pred rokom, podľa pápežových slov sa vždy snažila „pracovať, samozrejme spolu s inými združeniami, i v spolupráci s UNESCO-m na šírení pokoja, zmierenia, priateľstva medzi národmi a medzi členmi odlišných náboženstiev“.

Zdroj: RV, -ej-

-fc-