Hnutie Modlitby za kňazov ponúka príhovorné modlitby za povolania

Hnutie Modlitby za kňazov ponúka príhovorné modlitby za nové duchovné povolania. S touto možnosťou oslovilo verejnosť v rámci prebiehajúceho Týždňa modlitieb za duchovné povolania (od 24. do 30. apríla). „Je veľa ľudí, ktorí uvažuje o duchovnom povolaní. Ak cítite, že vás Boh volá do kňazstva či rehole a potrebujete duchovnú podporu, napíšte nám na adresu mzk@mzk.sk. Váš úmysel vložíme do modlitieb nášho hnutia,“ hovorí TK KBS Samuel Brečka, vedúci hnutia Modlitby za kňazov.

Hnutie vzniklo v roku 2008. Schválil ho bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Hnutie pôsobí pri Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Jeho cieľom je modliť sa za kňazov a šíriť úctu k sviatostnému kňazstvu. V roku 2013 prvýkrát zorganizovalo 40-dňovú reťaz pôstu a modlitieb za kňazov a od roku 2014 každoročne organizuje Púť za kňazov v Šaštíne. Súčasťou poslania hnutia aj povzbudzovanie a starostlivosť o starých a chorých kňazov. Každý, kto sa chce k nemu pridať, sa môže ozvať na adresu hnutia.

Schváleniu hnutia predchádzalo schválenie modlitebníka, teda knižočky, ktorá je pomôckou pre malé spoločenstvá MZK a jednotlivcov, ktorí sa túžia modliť za kňazov. Jedným z hlavných cieľov hnutia totiž je, aby pri farnostiach vznikali malé spoločenstvá, ktoré budú svojim pastierom pomáhať (predovšetkým modlitbou) v ich poslaní. Niečo na spôsob Modlitby matiek, respektíve Modlitby otcov. „Každý, kto ho chce získať, sa môže ozvať na našu adresu, bezplatne ho pošleme na akékoľvek miesto,“ dodal Samuel Brečka. Bližšie informácie je možné získať na adrese mzk@mzk.sk.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania prežívame v Cirkvi pred Nedeľou Dobrého pastiera (30. apríla 2023). Je to čas našej modlitby práve na tento úmysel. V mnohých farnostiach je zaužívaná prax, predovšetkým každý prvý štvrtok mesiaca, modliť sa na tento úmysel. Aj tieto modlitebné pomôcky chcú napomôcť rozvoju tejto praxe.

Zdroj: TK KBS
Foto: Františka Čačková, OSF