Ikone Matky ustavičnej pomoci bol venovaný kongres v Madride

Päťdňový európsky kongres o ikone Matky ustavičnej pomoci sa konal od 3. do 7. mája v Madride. Zastúpenie na ňom malo aj Slovensko. Podujatie pripravila rehoľa redemptoristov, ktorým pred stopäťdesiatimi rokmi (v roku1866) daroval vzácnu ikonu pápež Pius IX. so slovami: „Urobte ju známou po celom svete!“

Na kongrese vystúpil s príhovorom aj generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl a mnoho ďalších rečníkov. Okrem každodenného slávenia Eucharistie bol každý deň vyhradený čas na modlitbu pri ikone. V úvodných prednáškach sa rečníci dotkli mariánskych koreňov redemptoristickej spirituality, významu ikon a originality ikony Matky ustavičnej ikony, ktorá je aj viditeľným znakom milosrdenstva. Druhá časť prednášok bola zameraná na modlitbu a kontempláciu pred ikonou a nové spôsoby evanjelizácie prostredníctvom ikony.

Viceprovinciál gréckokatolíckych redemptoristov P. Metod Lukačik o kongrese a ikone povedal: „Ikona má slúžiť ako misijný nástroj pre šírenie evanjelia. Aj na tomto stretnutí si pripomíname základné poznatky o nej, ako ju správne chápať, ako sa pred ňou správne modliť. Dotýka sa srdca, lebo hovorí symbolickým jazykom, veľmi jasným. Hneď nám znázorňuje osoby, ktoré poznáme, ktoré nás vedú k Bohu, ktoré nám prinášajú evanjeliové posolstvo. Hlavným posolstvom ikony Matky ustavičnej pomoci je, že je ikonou lásky, lebo nám zjavuje milosrdenstvo Boha, a k tej láske nás aj vedie, tú lásku nám sprostredkúva.“

Originál ikony Matky ustavičnej pomoci má v Ríme svoju svätyňu, ktorá sa nachádza neďaleko Baziliky Santa Maria Maggiore.

-fc-