Iniciatíva kamiliánov pre Rok zasväteného života

„Rok zasväteného života je dôležitým momentom pre modlitbu, reflexiu, dialóg, obrátenie a konanie v našom rozhodnutí sa pre ‚kamiliánske‘ zasvätenie.“

Kamiliáni v rámci Roka zasväteného života pre udržanie pozornosti a reflexie o živote v zasvätení ponúkajú jednoduchú iniciatívu – osobné svedectvo.
Pozývajú napísať osobné svedectvo (dve až tri strany) a podľa vlastného zváženia pridať aj fotografiu alebo nahrať video (4 až 5 minút s použitím smartfónu, tabletu alebo iných prostriedkov) v rodnom alebo v preferovanom jazyku a poslať na sekretariát generalátu (segreteria.generale@camilliani.org). Tieto svedectvá budú potom postupne sprístupnené na stránke kamiliánov www.camilliani.org počas celého roka, venovaného zasvätenému životu.
Niekoľko napísaných riadkov alebo nahratých viet môže hovoriť o osobnom pohľade na zasvätený život, alebo osobnom prežívaní zasvätenia, alebo o túžbe po obnovenej dynamike zasväteného života.
Cieľom tejto iniciatívy je, aby sa počas Roka zasväteného života nehovorilo iba o abstraktnej idei zasväteného života, ale aby vznikla „galéria“ ozajstných, reálnych zasvätených. Osobné príspevky bolo možné posielať do 8. decembra 2014.
(Zdroj:www.vidimusdominum.org)

-sc-