Interjuniorát ako stretnutie krásnych zasvätených žien

Krása zasvätenej ženy bola témou tohtoročného stretnutia junioriek a ich magistier, ktoré sa uskutočnilo 13. – 15. apríla 2018 v  priestoroch Kňazského seminára na Spišskej Kapitule. Každoročne sa toto stretnutie organizuje pod záštitou teologicko-spirituálnej komisie pri KVPŽR a tento rok sa ho zúčastnilo 70 sestier z pätnástich rehoľných rodín.

Teleprenosom prednášky prof. Hansa Zollnera SJ na tému Emócie a sexualita vo vzťahu k identite zasväteného života sa začal formačný blok. Juniorkám zadal na nasledujúci rok úlohu na osobnú prácu, ktorá im má pomôcť uvedomiť si svoje emócie, spoznať a pracovať s nimi. Uvedenie do tejto témy bolo zorganizované v perspektíve budúceho interjuniorátu, na ktorý príde P. Zollner osobne a bude pokračovať v prednáškach na základe osobných skúseností, ktoré juniorky získajú celoročnou prácou na danej téme.

S kňazom Róbertom Neupauerom a laičkou Janou Prudkou sa sestry zamýšľali nad Teológiou tela, skúsenosťou, podstatou a silou lásky v kontexte snubného významu ľudského tela a jeho hodnoty na ceste sebadarovania sa Kristovi v zasvätení a mohli sa nadchnúť krásou panenstva pre Božie kráľovstvo.

Nechýbal priestor na neformálne diskusie, spoločnú modlitbu či  prechádzky v prebúdzajúcej sa prírode v srdci Spiša.

Caritas Kováčová OSF
-fc-