Intronizácia vladyku Mariána Andreja Pacáka CSsR v Toronte

V sobotu 15. septembra 2018 v Katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Toronte sa uskutočnila slávnosť intronizácie nového eparchiálneho biskupa pre gréckokatolíckych Slovákov v Kanade, vladyku Mariána Andreja Pacáka, redemptoristu.

Ten prebral úrad sídelného biskupa po apoštolskom administrátorovi Jánovi Štefanovi Pažákovi, tiež redemptoristovi, ktorý spravoval Eparchiu sv. Cyrila a Metoda v Toronte 15 rokov ako eparchiálny biskup a 2 roky ako apoštolským administrátor. Teraz je eparchiálnym biskupom pre ruthénskych veriacich vo Phoenixe v USA.

Organizáciu slávnosti pripravoval a riadil o. Marek Novický, kancelár eparchie, ktorý už v Toronte pôsobí 6 rokov. Na slávnosti sa zúčastnili vzácni hostia z Kanady, USA, Talianska ako aj zo Slovenska. Na archijerejskej svätej liturgii bol aj torontský arcibiskup a kardinál Thomas Collins a ďalší biskupi viacerých obradov.

Homíliu predniesol arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Kanadského nuncia zastupoval – chargé d’affaires – Msgr. Fermin Emilio Sosa Rodriguez, ktorý čítal pápežskú bulu a mal aj príhovor.

Zo Slovenska sa slávnosti zúčastnili viceprovinciál redemptoristov o. Metod M. Lukačik, rodný brat vladyku Ondrej Pacák a sestra Petra Sičáková, provinciálna predstavená Kongregácie sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.

Po archijerejskej svätej liturgii bolo najprv stretnutie s farníkmi katedrály vo farskej miestnosti a potom spoločná večera, ktorej sa zúčastnil aj slovenský veľvyslanec a pri ktorej pozdravil nového vladyku.

Veriaci sa tešia z nového biskupa a prijali ho veľmi srdečne. Prajeme mu hojnosť Božích milostí v tejto biskupskej službe.

 

Metod M. Lukačik CSsR