Otvára sa semestrálny program Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi

Teologická fakulta KU v spolupráci s Misijnou školou Karola Wojtylu otvára v Košiciach 3. cyklus semestrálneho programu o ľudskej láske, sexualite, čistote, manželstve, panenstve a plodnosti. Semester začne 9. októbra 2018 a do konca septembra je ešte možné prihlásiť sa.

Stretnutia prebiehajú seminárnou metódou v malej skupine v pravidelných týždenných intervaloch. Účastníci kurzu sa na týždňové stretnutia pripravujú čítaním krátkych textov vybraných dokumentov Cirkvi v slovenčine. Ako pomôcku k lektúre dostávajú účastníci pracovné listy. Každé stretnutie má svoju tému i základné otázky, o ktorých účastníci spoločne diskutujú. Odpovede na dôležité otázky hľadajú spoločne v odkaze, ktorý nám zanechali poslední pápeži vo svojom učení.

Program je určený pre študentov, pracujúcich, slobodných, snúbencov, manželov, rozvedených, seminaristov aj zasvätených (pre osobnú formáciu ako aj pre formáciu ďalších).

Lektormi programu sú Richard Kucharčík, Jana Prudká, Lucia Pečovská a Veronika Dubecká, absolventi Inštitútu Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny a absolventi programu Master of Studies on Marriage and the Family na Medzinárodnom teologickom inštitúte (International Theological Institute) v Gamingu a Trumau.

Stretnutia budú prebiehať na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity na Hlavnej 89, v Košiciach. Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete na teologiatela.sk.

-fc-