Írsko si tento rok pripomína 1400. výročie smrti sv. Kolumbána

Cirkev v Írsku prežíva rok 2015 v duchu osláv 1400. výročia smrti sv. Kolumbána, írskeho mnícha, evanjelizátora ostrova a mnohých miest európskeho kontinentu. Konferencia biskupov Írska spolu s miestnou Konferenciou rehoľných predstavených na tento rok, ktorý univerzálna Cirkev zároveň slávi ako Rok zasväteného života, naplánovala podujatia zamerané na podporu duchovných povolaní. Motto, ktoré si zvolili, znie: „Vydaj sa na cestu. Staň sa radosťou evanjelia.“

Sv. Kolumbán je svätcom, ktorý patrí celej Európe a možno ho plným právom nazvať Európanom. Obohatil Cirkev v iných krajinách Európy prvkami monastickej tradície čerpajúcej z tradičnej írskej spirituality, ktorá je charakteristická úzkym vzťahom k prírode. Rozšíril v Cirkvi prax sviatosti pokánia súkromnou formou, oproti dovtedy používaným verejným formám pokánia. Jeho meno v írskom jazyku znie „Colum Bán“ s významom „biela holubica“, po latinsky Columbanus. Narodil sa okolo roku 542 v írskom Navane a počas svojho života prešiel mnohé časti dnešného Francúzska, Nemecka, Rakúska a Talianska. Zomrel 23. novembra 615 v severotalianskom Bobbiu. Ako svätca si ho ctia katolíci, anglikáni i pravoslávni.

(Zdroj: www.tkkbs.sk)