Pozvánka na prednášku o Petrovi Fourierovi

Všetci ľudia dobrej vôle sú pozvaní na prednášku brata Martina Borkovského, OFMCap., ktorú organizujú Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame pri príležitosti Roku zasväteného života a Roku sv. Petra Fouriera. Uskutoční sa 8. januára 2014 o 14:00 h v Sále Notre Dame Základnej školy Matky Alexie (Palackého 1) v Bratislave. Jej názov znie: Svätý Peter Fourier, zakladateľ rehole Notre Dame.

Kanonisky sv. Augustína Notre Dame