Jako laň na výšinách

Máme v sebe rôzne túžby tou najsilnejšou je túžba po láske, túžba byť milovaný. Láska sama to však nepotrebuje, ona je zdieľaná a darovaná. K tejto láske, v ktorej prichádzame v premene vlastného vnútra je dlhá cesta našich vlastných pocitov, „príbuzných“, ktorí nás ovplyvňujú a chcú nás zničiť a nahovoriť nám, že lásku nepotrebujeme ani jej nie sme schopní. Či zostať na úrovni „bázlivej“? , Ona však ňou nezostala. Pomocou Bolesti a Utrpenia nakoniec príde do svojho cieľa, kde všetky tri dostanú nové meno a sú premenené vďaka spojeniu s milujúcim Pastierom.

Knihu “Jako laň na výšinách“ napísala Hannah Hurnardová (1905-1990) britská misionárka. Počas svojho života pôsobila niekoľko rokov v Izraeli a napísala zopár kníh.

Knihu vydalo v minulom roku už ako druhé vydanie nakladateľstvo Paulínky. Kniha je rozdelená na dve časti, ktoré nesú názov podľa verša žalmu 30,6: „Večer sa nás zhostí plač… a…. radosť nad ránom“ Okrem žalmov, čerpá z knihy Pieseň piesní a z knihy proroka Izaiáša. Autorka sa v knihe dotýka vnútra človeka, ktorý túži prekonať svoje zranenia, strachy.  Ponúka v nej krásnu alegóriu o túžbe Božích detí nechať sa doviesť na výšiny lásky, radosti a víťazstva.

Bojím sa,“ namietala, pretože mi povedali, že keď niekoho skutočne miluješ, dávaš milovanému silu zraňovať a spôsobovať ti bolesť ako nikto iný“

„To je pravda,“povedal Pastier. „Milovať znamená vydávať seba samého do moci milovaného a stať sa veľmi zraniteľným, a ty si predsa Bázlivá, keď ide o bolesť, že áno?“

Ale milovať, je také šťastie“ povedal ticho Pastier. Je šťastie milovať aj keď nedostávaš lásku späť. Je to určite bolestné, ale Láska to nepovažuje za dôležité“…

Aj keď je to duchovná beletria,  oplatí sa ju prečítať .

-ms-

Knihu Jako laň na výšinách si môžete zakúpiť v kníhkupectve Zachej.sk.