Svoboda Božích dětí

Silvano Fausti: Svoboda Božích dětí. Lectio divina nad Listem Galaťanům

Jezuita Silvano Fausti a jeho komentáre k evanjeliám už nie sú slovenským čitateľom neznáme. Teraz Fausti prichádza i s komentármi k novozákonným listom. V úvode knihy Svoboda Božích dětí píše: „Jeden z mojich spolubratov, P. Thomas Raoul Beck – žid, ktorý bol ako dospelý pokrstený – povedal, že rehoľné osoby by si mali každý rok (alebo každý mesiac!) prečítať List Galaťanom, aby sa nevzdialili Kristovej milosti a neupadli znovu do otroctva vlastnej spravodlivosti. […] Jediný skutočný rozdiel medzi kresťanom a nekresťanom, ktorý poznám, je v tom, že kresťan vie, že je hriešnik, ktorý žije z milosti a odpustenia, zatiaľ čo nekresťan to ešte nevie, a tak sa musí považovať za spravodlivého alebo sa ospravedlňovať…“ Rehoľníci bytostne poznajú, čo znamená túžba po spravodlivosti a dokonalosti. A predsa, úsilie o dokonalosť sa tak ľahko môže stať nástrojom, cestou k zahľadenosti do seba…

List Galaťanom vracia pravý význam slovám pravda, láska a sloboda. Je to nerozlučná trojica. Neexistuje pravda bez lásky ani láska bez slobody. Pravda Boha a človeka, ktorý je jeho dieťaťom, znamená milovať. Láska znamená mať úctu a slúžiť niekomu inému než sebe. Sloboda znamená milovať tak, ako sme sami milovaní. To je evanjelium, radostná zvesť, ktorá odhaľuje pravdu o Bohu i o nás: on je Otec, my sme jeho deťmi a navzájom sme si bratmi a sestrami.

Paulínky, Praha 2013

-jp-

Knihu Svoboda Božích dětí si môžete zakúpiť v kníhkupectve Zachej.sk.