Jasovský opát slávil v Hlohovci patrocínium františkánskeho kostola

Na slávnosť Všetkých svätých sa vo františkánskom kostole v Hlohovci konala aj slávnostná svätá omša pri príležitosti patrocínia tohto kostola. Ako hlavný celebrant a slávnostný kazateľ zavítal jasovský opát premonštrátov Prelát Prof. PaedDr. ThDr. Ambróz Martin Štrbák, PhD., O. Praem.

Na úvod vyjadril potešenie, že mohol zavítať do Hlohovca k františkánom, nakoľko on a gvardián kostola páter Jeremiáš Daniel Kvaka OFM boli blízki spolupracovníci, nakoľko otec Ambróz bol jeho zástupcom, keď páter Jeremiáš stál na čele Konferencie vyšších rehoľných predstavených toho času ako provinciál rehole. Vo svojej homílii sa zameral na význam blahoslavenstiev. Prečo ľudia išli za Ježišom na vrch blahoslavenstiev? Pretože v ňom videli svoju nádej.

Kedysi bolo jasne dané v Izraeli, aký je ideál človeka, ktorý je požehnaný, že musí byť zdravý, bez chyby, nesmel sa dotýkať peňazí, ako ideál sa predstavoval františkán oblejšej postavy, ktorý sa veľa modlí od rána do večera. Ale teraz je k svätosti pozvaný každý z nás. Ježiš otáča všetko úplne na hlavu, tento svet ponúka, že blahoslavený človek je bohatý, Ježiš hovorí opak.

Podľa emeritného pápeža Benedikta XVI. byť blahoslavený znamená byť šťastný. Za Ježišom môže ísť každý, chorý, hladný, lebo Bohu na človeku záleží a dáva mu nádej, že každý môže za ním ísť, nielen človek plný Božej milosti, tej františkánskej povahy. My máme byť ľudia nádeje, lebo patríme do Božieho kráľovstva. Spomínal na svoje putovanie po svätej zemi s pútnikmi, ktorí sa na všetko sťažovali, na jedlo, na pitie a to nie je správny postoj.

Význam dňa Všetkých svätých a následnej Pamiatky na všetkých verných zosnulých je aj nádej na to, že ak naposledy zatvoríme oči, následne ich otvoríme a prvé čo uvidíme, bude pohľad na Božiu tvár. Pre túto nádej žijeme na tomto svete, toto je ten náš ideál. Máme sa aj my zamyslieť, či sme uhundraní kresťania, ktorí sú nespokojní zo všetkým, alebo tí, čo nasledujú Krista a sú naozaj šťastní. Všetci sa chceme stretnúť s Bohom. Kresťanstvo nie je o egoizme, ale o empatii.

Po svätom prijímaní za účasti mnohých veriacich Jeremiáš poďakoval slávnostnému kazateľovi za jeho povzbudivé slová o tom, ako my všetci máme byť blahoslavení a zároveň šťastní. Na záver otec Ambróz udelil všetkým slávnostné požehnanie.

TK KBS informovala Lucia Froncová