Spolu sme jedna modlitba – dominikánska rodina sa modlí za povolania

V týždni od 5. do 11. novembra 2018 sa bude dominikánska rodina na Slovensku spoločne modliť za nové povolania. Slovenské mníšky z Rehole kazateľov z rôznych kláštorov v zahraničí, bratia dominikáni na Slovensku, laickí dominikáni, sestry dominikánky, spolupracovníci a dobrodinci rehole, ružencové bratstvá a Adom (dominikánska mládež) sú v tomto týždni pozvaní spojiť sa v modlitbe, aby Boh posilnil v pokrstených milosť zasvätiť sa jeho Slovu.

Týždňom modlitieb za povolania napĺňame Ježišovu žiadosť, aby sme o ne prosili (Mt 9, 38). Starostlivosť o povolania začína podľa evanjelia v modlitbe. Ak mladí objavujú svoje povolanie hľadaním Boha, modlitba je tým privilegovaným miestom, kde sme „už“ s nimi v ich hľadaní.

Povolanie každej vetvy dominikánskej rodiny, zasvätených i laikov, je „naším“ povolaním. Ak hovoríme iným o dominikánskom povolaní, chceme o ňom hovoriť tak, aby sme mysleli na všetkých.

Viac informácií v priloženom dokumente:Týždeň modlitieb za dominikánske povolania

Zdroj: dominikani.sk