Je úchvatný

Odborníkom na nebeské kráľovstvo a jeho členskú základňu je evanjelista Matúš. V podobenstvách o poklade i perle vyjadruje Ježišov podstatný pohľad na učeníkov: v očiach sveta sú blázni – dávajú všetko za niečo, čo svet nevidí a čomu nerozumie.

Nie sú to ani svätuškári, ale takí, čo na základe spoznania skrytých vecí s obchodníckou chladnokrvnosťou okamžite jednajú. V prípade pokladu na poli dokonca s určitou dávkou nečestnosti. Veď či by nebolo bývalo dokonalejšie a zodpovednejšie oznámiť majiteľovi, že na jeho poli sa našiel poklad?

K blaženosti v nebeskom kráľovstve vedú dve cesty: zdanlivá náhoda, alebo precízna pripravenosť. Oboch šťastlivcov spája schopnosť vidieť, zbadať. Ten „náhodilec“, čo objavil poklad, sa možno len tak závistlivo potĺkal po cudzom poli. Odborník, ktorý sa vyznal v obyčajných i vzácnych perlách, už dávno žil pre to, čo má hodnotu. Od obyčajných právd dospel k Pravde najvyššej. Od obyčajných lások k Láske absolútnej.

Takí sme, čo sme nastúpili na cestu s Pánom. Jedni od detstva obdarovaní zodpovednosťou a duchom správneho rozlišovania. Druhí akýsi domotaní, ktorým sa často lepila smola na päty, ale ktorým Pán nesmierne fandil, a preto obdarovaní pokladom.

Akokoľvek poeticky, ba rozprávkovo pôsobia oba príklady, ich pointa je silná. Predstavte si, že kým ich Ježiš rozpráva, sedíte na tráve pri ňom a zrazu vám svitne. Vo svojom vnútri objavíte, že tá prevzácna perla, to je on! Ten poklad, to je on!

Tým, ktorým nesvitlo, sa spokojne vrátili domov. Tým, ktorým svitlo – ktorí existenčne započuli Ježiša, začali intenzívne uvažovať a energicky jednať. Znova ukryli do hĺbky srdca najväčšiu šancu svojho života. Pozbierali všetko, čo mali, nedbajúc, že strácajú všetky dovtedajšie istoty. Ponúkli to za nájdený poklad – perlu – Ježiša a šli za ním.

Potešme sa týmito príkladmi. Pán nám dal nájsť seba samého. Svet tento poklad nevidí, ani nerozumie nášmu rozhodnému jednaniu a už vôbec nie tomu, do čoho sme investovali všetky svoje istoty. Len tie, čo sme mali. Bez hypotéky.

Ostatní ešte nenašli. Ale pri pohľade na nás šťastných skôr či neskôr začnú hľadať aj oni.

Dagmar Kráľová