Primičná sv. omša u augustiniánov v Košiciach

V nedeľu 27.7.2014 slúžil svoju primičnú sv. omšu novokňaz, augustinián Jozef Ržonca.  Za kňaza bol vysvätený gréckokatolíckym exarchom Mons. Ladislavom Hučkom 12. júla 2014 v Prahe. Keďže pochádza z blízkeho Prešova rozhodol sa poďakovať Bohu a rodine i blízkym sv. omšou v kláštore sv. Augustína v Košiciach.

Jozef Ržonca sa narodli v roku 1977 v Prešove. Vyštudoval za zootechnika v Nitre a obhájil aj PhD.. Neskôr pôsobil v Českej akadémii vied. V roku 2007 vstúpil do Rehole sv. Augustína v Českej Republike, do komunity v Prahe. Študoval filozofiu a teológiu v Španielsku, v Madride. Momentálne pôsobí ako kaplán v Prahe, v augustiniánskej farnosti sv. Tomáša na Malej Strane.

-jp-