Jeden z nových pomocných biskupov Rímskej diecézy je jezuita

Pápežská bazilika sv. Jána v Lateráne bola v sobotu 13. januára dejiskom vysviacky dvoch pomocných biskupov Rímskej diecézy: Mons. Daniela Libanoriho a Mons. Paola Ricciardiho. Hlavným svätiteľom bol generálny vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu arcibiskup Angelo De Donatis, jeho dvoma spolusvätiteľmi pomocný biskup Rímskej diecézy pre centrálnu oblasť mesta Mons. Gianrico Ruzza a biskup diecézy San Marino-Montefeltro Mons. Andrea Turazzi.

Mons. Daniel Libanori (64-ročný) pochádza z oblasti Ferrary a je členom Spoločnosti Ježišovej. V poslednom období bol rektorom Kostola sv. Jozefa Robotníka v Ríme, predtým pôsobil ako rektor hlavného jezuitského kostola v Ríme Chiesa del Gesù a bol členom Kancelárie stálej formácie kléru v Rímskej diecéze. Aj jeho ďalším poslaním ako pomocného biskupa bude starostlivosť o kňazov, s rozšírením aj na stálych diakonov. Svätý Otec pridelil Mons. Danielovi Libanorimu titulárne sídlo Buruni.

Mons. Paolo Ricciardi (49-ročný) pochádza priamo z Ríma a už prv ako kňaz patril ku kléru Rímskej diecézy. Má za sebou dlhoročnú skúsenosť v spravovaní niekoľkých rímskych farností, naposledy Farnosti San Carlo da Sezze. Pôsobil aj v poradných orgánoch Rímskej diecézy. Svätý Otec mu spolu s biskupským menovaním pridelil titulárne sídlo Gabi. Ďalším poslaním Mons. Ricciardiho v Rímskej diecéze bude úloha delegáta pre pastoráciu v zdravotníctve.

Oboch nových pomocných biskupov vymenoval pápež František 23. novembra 2017.

Zdroj:RV

-msk-