(Pre)nasledovať Ježiša (Jn 1, 35 – 42)

„Hľadáte niekoho?“ Takto slušne sa prihovoríme, ak sa nám niekto nepozdáva, lebo sa podozrivo pohybuje okolo našich kláštorných brán a neisto sa obzerá. Ježiš sa tiež pýta tých, čo ho nenápadne (pre)nasledujú: Čo hľadáte?

Nehľadajú len „niečo“, ale „niečo plné niekoho“.

Učiteľ, kde bývaš? Nestačí nám mať tvoje číslo. Chceme vedieť, kde si doma a chceme bývať tam, kde ty. Neprenasledovať ťa, ale nasledovať. A navyše chceme dať na teba číslo úplne každému. Lebo mnohí hľadajú teba, Božieho Baránka, Mesiáša.

Prenasledovať. Obzerať z diaľky, nedať pokoj. Chcieť mať druhého len pre seba.

Nasledovať. Prísť ku Kristovi blízko a pokoj dostať. Deliť sa s ním. S pokojom aj s Kristom.

Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho.

 

Bonus:)

Aj Samuel prenasledoval Heliho. V noci sa ho opovážil opakovane zobudiť a presviedčať, že to vlastne Heli budil jeho. Isto! Usmiali ste sa, ak ste si predstavili, aké dôsledky by malo vo vašej komunite takéto nočné buntošenie?

Pri čítaní dnešných liturgických čítaní som sa aj ja trošku pousmiala na mojom preklepe, no omyl ma celkom zaujal:

Tu som, volal si mi. …ak ti znova bude volať, povedz: ‚Hovor, počúvam.‘

Pre tých, ktorí si myslia, že Pán asi stratil ich číslo, žalmista dopísal: Čakal som, čakal na Pána a on mi zavolal… Nielen to. Navyše Ježiš zaplatil aj za váš paušál. „Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.“ (1 Kor 6, 20)

 

Františka Čačková, školská sestra sv. Františka