Jezuiti na 36. generálnej kongregácii zatiahnu na hlbinu

V Ríme sa 2. októbra zhromaždí na 36. generálnej kongregácii Spoločnosti Ježišovej 215 provinciálov a zvolených delegátov zo 77 jezuitských provincií a 10 regiónov z celého sveta. Úlohou kongregácie bude voľba nového generálneho predstaveného rehole ako aj apoštolské rozlišovanie a hľadanie odpovedí na znamenia čias.

Charakter, cestu i cieľ vystihuje logo generálnej kongregácie, ktoré je inšpirované homíliou pápeža Františka, ktorú predniesol 27. septembra 2014 v rímskom jezuitskom kostole Il Gesù. V nej jezuitov povzbudil, aby spolu s ním „veslovali“ v službách Cirkvi a tak odpovedali na výzvu, s ktorou sa Pán obrátil na svojich učeníkov: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ (Lk 5,4).

Monogram IHS v logu predstavuje loďku Spoločnosti, ktorá pláva vo vnútri Cirkvi. Tmavá tehlovočervená farba písmen IHS pripomína pečať, ktorú používal sv. Ignác pri zakladaní Spoločnosti a odkazuje na zakorenenie jezuitov v tradícii prvotnej charizmy rehole. Modrozelené vlny symbolizujú more, ktoré pozýva veslovať a zatiahnuť na hlbinu, ísť k horizontom a na hranice. Kríž, ktorý vyrastá z písmena H, predstavuje plachty, do ktorých vanie Duch Svätý, ktorý pomáha pri veslovaní. Plameň nad vrcholom kríža je symbolom „ohňa, ktorý zapaľuje ďalšie ohne“ (titul jedného z dokumentov predchádzajúcej 35. generálnej kongregácie), ktorý horí na sťažni a svojím svetlom pomáha jezuitom rozlíšiť správny smer – ukazuje, ako zatiahnuť na hlbinu v kontexte našej súčasnej doby. Plameň je ako „horiaci knôtik, ktorý nikdy nezhasne“ a predstavuje modlitbu členov Spoločnosti Ježišovej zapálenú Duchom Svätým. Autormi loga sú jezuiti Pablo Fernández a Elías López.

Zdroj: jezuiti.sk
-fc-