75. výročie založenia Teologického inštitútu sv. Alojza

Spoločnosť Ježišova na Slovensku si v tomto roku pripomína 75. výročie založenia Teologického inštitútu sv. Alojza, súčasnej Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Pri tejto príležitosti bude túto stredu, 28. septembra 2016, P. Provinciál Rudolf Uher SJ predsedať ďakovnej svätej omši so začiatkom o 9.30 hod. v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Po svätej omši bude nasledovať v priestoroch Teologickej fakulty malá vedecká akadémia o histórii tohto významného jezuitského diela.

Účasť všetkých je vítaná. Viac informácií o Teologickom inštitúte sv. Alojza a Teologickej fakulte TU nájdete na web stránke

Informoval: P. Jozef Šofranko SJ, sócius provinciála