Jezuiti v službách Svätého Otca vo svete komunikácie

Vo Vatikáne bola 21. septembra 2017 podpísaná dohoda medzi vatikánskym Sekretariátom pre komunikáciu a Spoločnosťou Ježišovou. Za Svätú stolicu ju podpísal prefekt komunikačného dikastéria Mons. Dario Edoardo Viganò a za Spoločnosť Ježišovu delegát generálneho predstaveného pre rímske domy P. Juan Antonio Guerrero Alves SJ.

Po rozlišovaní a prehodnocovaní služby jezuitov v komunikačnej službe Svätého Otca (už nielen vo Vatikánskom rozhlase), ktoré trvalo poldruha roka, sa podpisom dohody Spoločnosť Ježišova dáva k dispozícii pre túto službu v duchu apoštolského poslania vo svete komunikácie.

Mons. Viganò komunikoval aj vďačnosť a spokojnosť Svätého Otca s touto novou formou spolupráce v rámci procesu reformy. Okrem iného uviedol:

„Plníme poslušnosť Svätému Otcovi vzhľadom na kritériá, ktoré vytýčil. Nová spolupráca prinesie veľa ovocia, pretože keď žijeme pre službu Cirkvi, ideme ponad osobné uspokojenie. Služba presahuje každého z nás a prajeme si, aby sme dokázali žiť profesiu ‚na Boží spôsob‘: nie sme iba profesionáli, ale skvelí profesionáli premenení skúsenosťou Božieho tajomstva.“

Delegát generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej pre rímske domy páter Guerrero Alves komentoval dnešnú udalosť týmito slovami: „Časy sa menia, k povolaniu Spoločnosti Ježišovej patrí slúžiť Cirkvi tak, ako si to Cirkev žiada. Náš príspevok v oblasti komunikácie nás robí šťastnými, pretože môžeme prispieť k reformám, ktoré si praje Svätý Otec.“

Zdroj: RV, jb
-fc-