Trapisti verne v mlčaní a prísnosti nasledujú Krista

Svätý Otec v sobotu 23. septembra 2017 prijal na osobitnej audiencii účastníkov generálnej kapituly Rádu cisterciánov prísnej observancie, ktorí sú známi pod menom trapisti, ktorí zasadajú od 6. do 27. septembra v Assisi. V mene vyše dvoch stoviek prítomných mníchov a mníšok v bielych habitoch s čiernym škapuliarom pozdravil Svätého Otca generálny opát.

Svätý Otec im vo svojom príhovore hovoril o vzťahu k modlitbe a úlohe pravidiel. Pripomenul, že je dôležité „byť zaľúbení do modlitby, pokladajúc vonkajšiu vernosť praktikám a normám, ktoré ju upravujú a vymedzujú jej časy, nie za cieľ, ale za prostriedok k napredovaniu v osobnom vzťahu s Bohom“.

„Vaše kláštory majú byť naďalej privilegovaným miestom, kde je možné nájsť skutočný pokoj a nefalšovanú radosť, ktorú nám môže darovať len Boh, naše bezpečné útočisko,“ zdôraznil pápež František. Dotkol sa aj významu prísnosti života cisterciánov, keď povedal: „Tento prvok duchovnej a existenčnej jednoduchosti zachováva celú svoju hodnotu svedectva v súčasnom kultúrnom kontexte, ktorý príliš často vzbudzuje túžbu po chvíľkových dobrách a iluzórnych umelých rajoch.“   

„Váš rád počas svojej histórie poznal časy milosti i ťažké chvíle. Napriek tomu vždy verne vytrval v nasledovaní Krista majúc za cieľ slávu Božiu a dobro blížnych,“ dodal pápež František.

Na záver povzbudil delegátov generálnej kapituly k užšej spolupráci medzi jednotlivými vetvami rádu. Apoštolské požehnanie udelil všetkým prítomným mníchom a mníškam a členom ich komunít.

Zdroj: RV, ab, jb
Foto: CNS photo/L’Osservatore Romano
-fc-