Jubilejného sympózia Vincentskej rodiny sa zúčastní aj pápež František

Svätý Otec František povzbudil vincentínov sláviacich 400. jubileum zrodu svojej charizmy, aby v sile a odvahe kráčali ďalej. Pri audiencii generálneho predstaveného Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul pátra Tomaža Mavriča CM dňa 19. júna, Svätý Otec potvrdil svoju účasť na pripravovanom jubilejnom sympóziu Vincentskej rodiny. Spoločenstvá s vincentskou charizmou z celého sveta sa stretnú v Ríme 12. – 15. októbra 2017.

Po stretnutí so Svätým Otcom páter Mavrič pre Vatikánsky rozhlas povedal:

„S pápežom Františkom som mal príležitosť hovoriť o našom zámere zorganizovať sympózium v Ríme, na ktorom by sa stretla celá Vincentská rodina z celého sveta. Svätý Otec prisľúbil účasť na tomto stretnutí a je to pre nás veľká milosť, keďže táto charizma Cirkvi je pápežovi Františkovi blízka. Často hovorí o ľuďoch v núdzi, o chudobných…“

Páter Tomaž Mavrič, ktorý pochádza z Argentíny a jeho rodičia boli slovinskej národnosti, je na čele Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul od minulého roka. Ako vysvetlil, vincentínski misionári pôsobia v 150 štátoch sveta. Čo považuje ako generálny predstavený za dnešné výzvy, na ktoré musia vincentíni odpovedať? Hovorí páter Mavrič:

„Výzva pre celú našu Vincentskú rodinu je dôkladne študovať našu charizmu, našu spiritualitu… Myšlienka, ktorá nás sprevádza v tomto období je tá, že máme byť viac mystikmi: mystikmi lásky. To je príklad, ktorý máme vo sv. Vincentovi de Paul.“

O spôsoboch ako v súčasnej dobe vincentíni šíria evanjelium vo svete generálny predstavený povedal:

„Teraz napríklad zakladáme misiu v Bolívii, v oblasti Beni. Je to ťažká misia, ktorá potrebuje evanjelizáciu, duchovnú a materiálnu pomoc. Oblasť je náročná, pretože tu ľudia žijú veľmi ďaleko od väčších centier. Na presuny je nutné použiť loď, len takto môžeme navštevovať rôzne skupiny ľudí. Toto je jeden z príkladov ohromnej núdze, aká je teraz vo svete.“

Zdroj: RV/ab

-msk-