Jubileum 800 – „Na 5 minút s nami“

Čo znamená kázať? Je toto poslanie ešte potrebné? Rehoľa kazateľov alebo jednoducho „dominikáni“ oslavuje svojich 800 rokov od založenia. Pri tejto príležitosti bratia tejto rehole porozprávajú mnohé zaujímavosti z dejín a súčasnosti.