Kaire – ekumenické stretnutie zasvätených žien

Zasvätené protestantské diakonisy, farárky žijúce v celibáte a rehoľné sestry z rôznych krajín a denominácií. Vedeli ste, že takéto ženy sa už niekoľko rokov stretávajú na ekumenických stretnutiach s názvom Kaire? Na plánované májové Kaire (15. – 20. máj 2019), ktoré bude v Nemecku v Protestantskom centre Kreuzbergbaude, sa dá ešte vždy prihlásiť.

Kaire je názov medzinárodného ekumenického neformálneho stretnutia žien, žijúcich rôznymi formami svoje zasvätenie v Cirkvi. Stretnutia sa organizujú každé dva alebo tri roky v rôznych krajinách Európy a počas nich je priestor:
– načúvať Božiemu slovu a spoločne rásť
– zdieľať sa navzájom
– spoznávať a všímať si kontext života miestnej Cirkvi, ich situáciu a krajinu, a tak lepšie pochopiť rôzne cirkevné spoločenstvá a ich členov.

Kaire, to je malá medzinárodná skupinka sestier. Okrem spoločných modlitieb ráno, napoludnie a večer je v programe dňa vždy dopoludnia biblická meditácia, súkromná tichá modlitba a dvojjazyčné skupinky. Biblické meditácie z Markovho evanjelia (4, 35 – 5,1) na tému „Čo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru?“ bude tento rok viesť Dr. Dagmar Heller. Popoludní je pripravené stretnutie s ekumenickou témou, vzájomné spoznávanie zasväteného života v iných denomináciách aj spoznávanie okolia. Sestry čakajú púte na miesta Marienthal, Hejnice a Herrnhut a navštívia taktiež mesto Görlitz.

Aby účastníčky na Kaire vyťažili čo najviac z ponúknutého programu, je potrebná aktívna znalosť aspoň jedného z týchto jazykov: anglický, nemecký, francúzsky.

Výzvou pre čitateľky webu Zasvätený život je, že doteraz na Kaire nebola žiadna zasvätená žena zo Slovenska, ani žiadna zasvätená gréckokatolíčka.

Prihlasovanie je možné do konca marca.
Prikladáme formulár v angličtine a na vyžiadanie redakcia poskytne nemecké a francúzske podklady:

Viac informácií záujemkyniam dá členka prípravného výboru Kaire, boromejka Angelika Pintířová alebo facebook Kaire Group Sisters.

-fc-