Dominikánsky „Dotyk krásy“ bude koncom marca v Banskej Štiavnici

Dominikánska rodina na Slovensku pozýva priateľov umenia na podujatie Dotyk krásy 2019, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. – 24. marca 2019 v Banskej Štiavnici.

Ide o kultúrno-duchovné podujatie, ktorého cieľom je prostredníctvom umenia vytvoriť priestor pre dialóg a porozumenie ľudí. Toto stretnutie je otvorené pre každého človeka úprimne hľadajúceho pravdu, dobro a krásu. Tvoria ho prednášky k príslušnej téme, práca v tvorivých dielňach pod vedením profesionálnych umelcov, spoločné zdieľanie tvorby i duchovný program.

Tohtoročná téma „Trhlina“ je spojená s príbehom dominikána bl. Pierra Claveriho, mučeníka, a s jeho životným postojom, ktorý so sebou prináša otázku vysporiadania sa so stretnutím „dvoch inakostí“. Šancu, aby sme objavili mnohopočetné ľudstvo, bez tendencie stať sa vlastníkmi pravdy a iných. Prihlásiť sa je možné do 15. marca 2019 prostredníctvom www.dominikanky.sk a www.dominikani.sk, kde sú uverejnené aj ostatné informácie týkajúce sa podujatia.

TK KBS informovala sr. Romana Jana Šinaľová OP