Kalazanský jubilejný rok ako nové ,,Turíce piaristov“

Pred štyristo rokmi bola založená Rehoľa piaristov a súčasne slávime 250 rokov od kanonizácie zakladateľa tohto Rádu chudobných regulárnych klerikov Matky Božej zbožných škôl, svätého Jozefa Kalazanského. Eucharistickou slávnosťou 27. novembra sa začal Kalazanský jubilejný rok v Kostole sv. Pantaleona v Ríme, kde je pochovaný zakladateľ tohto spoločenstva.

Liturgii predsedal prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života kardinál João Braz de Aviz. Pri tejto príležitosti prečítali Bulu Jubilejného roku. Taktiež Svätý Otec František im k tejto príležitosti napísal list. V ňom vyzdvihol ich prínos v dejinách: „Chcem vás povzbudiť, aby ste v písaní histórie pokračovali s nadšením, nasadením a nádejou ‚Bohu na slávu, blížnemu na pomoc‘. Mnohé potreby, na ktoré odpovedáte v súčasnosti, ostávajú naďalej tie isté: deti a mládež potrebujú nasýtenie chlebom zbožnosti a vzdelania, chudobní pokračujú v oslovovaní nás a spoločnosť potrebuje byť premenená podľa hodnôt evanjelia, Ježišovo vyučovanie musí byť prinesené všetkým ľuďom a národom.“

A pokračoval: „Nech vám motto, ktoré ste si zvolili pre tento Jubilejný rok: «Vychovávať, hlásať, pretvárať», ukazuje smer a vedie vás. Ostaňte otvorení a pozorní na usmernenia, ktoré vám Duch vnuká. Predovšetkým nasledujte stopy, ktoré majú deti a mladí napísané v očiach. Hľaďte im do tváre a nechajte sa nakaziť ich iskrou, aby ste boli nositeľmi budúcnosti a nádeje. Nech vám Boh pomôže byť prorocky prítomnými na tých miestach, kde deti nespravodlivo trpia.“

Sv. Jozef Kalazanský pochádzal zo severu Španielska a hlavné dielo rozvinul v Ríme, odkiaľ sa rozšírilo do mnohých krajín. Neskôr bol vyhlásený za patróna kresťanských základných škôl. Na Slovensku v súčasnosti pôsobia piaristi v Nitre, Trenčíne a v Prievidzi, kláštor je tiež vo Svätom Jure.

-fc-