Kamiliáni oslávili záver Jubilejného roka sv. Kamila

14. júla, v deň liturgickej spomienky sv. Kamila de Lellis si rehoľa kamiliánov pripomenula  400. výročie jeho smrti. Rehoľa založená týmto svätcom, označovaná tiež ako Služobníci chorých, v ten istý deň uzavrela slávenie Jubilejného roka a v sídle rehole v centre Ríma  nastúpil do úradu novozvolený hlavný predstavený rehole P. Leocir Pessini. V Kostole sv. Márie Magdalény, kde boli po celý rok vystavené pozostatky sv. Kamila,  predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve večer o 21. hodine predsedal slávnosti zvanej Tranzitus, venovanej prechodu svätca do večnosti. Talianske pošty tento deň používali aj mimoriadnu jubilejnú pečiatku.

Svätý Otec adresoval členom rehoľnej rodiny kamiliánov v nedeľu 13. júla po modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra tieto slová: „Pozývam kamiliánsku rodinu pri vyvrcholení tohto Jubilejného roka, aby bola znakom Pána Ježiša, ktorý sa ako Dobrý samaritán skláňa k telesným i duševných ranám trpiaceho ľudstva a leje olej útechy a víno nádeje. Vám, ktorí ste sa zišli tu na Námestí sv. Petra, ako aj zdravotníckym pracovníkom, ktorí konajú službu vo vašich nemocniciach a opatrovateľských domoch, želám, aby ste vždy viac rástli v charizme dobročinnej lásky, živenej denným kontaktom s chorými. A prosím vás, nezabúdajte sa za mňa modliť.“

(Zdroj: RV)

-jb-