Kandidáti u saleziánov začali prípravu na noviciát

V kostole Sedembolestnej Panny Márie na košickej Kalvárii boli 13. septembra stredisku predstavení a do prednoviciátu prijatí noví kandidáti. Udialo sa tak na večernej svätej omši. Šesticu kandidátov uviedol kalvársky direktor don Pavol Drška a prijímal provinciálny vikár don Peter Bučány.

Kandidátov povzbudil k dôvere voči formátorom a k odhodlanosti obetovať celý rok formačnému projektu prednoviciátu, ktorý im oficiálne odovzdal. Táto skupina kandidátov je osobitá jednak vekovým rozptylom (medzi najmladším a najstarším je až dvanásťročný rozdiel) a tiež rovnomerným zastúpením v rámci Slovenska – Jakub Gubáni z Báhoňa, Jakub Ivančík z Kaplnej, dvaja Žilinčania – Michal Privarčák a Rastislav Svitek a dvaja Prešovčania – Matej Ivanič a Štefan Timko.

zdroj: saleziani.sk

-msk-