Cisterciáni v Casamari oslávili 800 – ročnicu

Cisterciánske opátstvo v Casamari v strednom Taliansku  oslávilo 15. septembra svoju 800-ročnicu za prítomnosti štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina, ktorý zastupoval Svätého Otca Františka ako oficiálny legát. Opátstvo v Casamari, 100 km na juh od Ríma, patrí medzi najdôležitejšie talianske kláštory s gotickou cisterciánskou architektúrou. Z jeho stavbou sa začalo v roku 1203 a chrám bol posvätený v roku 1217. V júni 1957 pápež Pius XII. udelil opátskemu kostolu titul bazilika minor.

zdroj: Rv

-msk-