Kapucíni vydali už tretíkrát ročenku Studia Capuccinorum Boziniensia

Už tretie číslo ročenky pre františkánske štúdiá, humanitné a historické vedy vydalo v týchto dňoch vydavateľstvo MiNOR. Nájdete v nej príspevky od slovenských i zahraničných autorov.

Založenie tohto vedeckého periodika je malým krôčikom smerom k založeniu Františkánskeho inštitútu na Slovensku, ktorý by spájal ľudí, ktorí bádajú a píšu o františkánskych témach, alebo sa vede venujú ako františkáni, františkánky, či kapucíni.

Ako v predhovore prvej ročenky uviedol editor Ladislav Tkáčik OFMCap: „Predmetom publikovania v Studia Capuccinorum Boziniensia budú hostorické pramene, ich kritické edície, filozofické a teologické štúdie, štúdie z štúdie z oblasti ostatných humanitných, historických a spoločenských vied, aktuálne dokumenty a recenzie, pri zachovaní vysokých publi­kačných štandardov. Neskromne dúfame, že si získame priazeň čitate­ľov a zhromaždíme priateľskú komunitu prispievateľov.“

Publikáciu si môžete zakúpiť za 10€ v kapucínskom kláštore v Pezinku, prípadne si ju môžete objednať na adrese Kláštor kapucínov, Holubyho 91, POBOX 13, 902 01 Pezinok alebo mailom na minor@kapucin.sk.

-fc-