Kardinál Joseph W. Tobin CSsR bol vymenovaný za člena Pápežskej rady pre kultúru

Kardinál Joseph William Tobin CSsR, arcibiskup americkej diecézy Newark, patrí medzi členov Pápežskej rady pre kultúru, ktorých vymenoval Svätý Otec 11. novembra 2019. Pápežská rada pre kultúru je dikastérium Rímskej kúrie, ktorá podporuje pápeža v oblasti prelínania evanjelia a kultúr a vzťahov Cirkvi a Svätej stolice so svetom kultúry. Jej cieľom je oživiť úprimný dialóg, vďaka ktorému by sa predstavitelia vedy, literatúry a umenia cítili byť Cirkvou uznaní ako autentickí hľadači pravdy, dobra a krásy.

Pápežská rada pre kultúru je rozdelená do troch sekcií: Viera a kultúra, Dialóg s kultúrami a Kultúrne dedičstvo, ktoré napĺňajú úlohy troch predchádzajúcich orgánov.

Členovia Rady, kardináli, biskupi a vedúce kultúrne osobnosti, ktorých menuje Svätý Otec na päťročné funkčné obdobie, sa zúčastňujú na plenárnom zasadnutí, zastupujú Dikastérium pri dôležitých príležitostiach a dohliadajú na ďalšie činnosti.

Zdroj: redemptoristi.sk