Nový ukrajinský biskup Peter Lučok absolvoval noviciát na Slovensku

Svätý Otec František vymenoval dominikána P. Mikuláša Petra Lučoka z Ukrajinského vikariátu za pomocného biskupa pre Mukačevskú diecézu na Zakarpatí.

„Bratovi Mikulášovi vyprosujeme plnosť darov Ducha Svätého a ochranu Panny Márie – Ružencovej Kráľovnej,“ uviedla Slovenská provincia Rehole dominikánov.

Peter Lučok sa narodil v roku 1974 v Mukačeve na Zakarpatí (Ukrajina). Do noviciátu Rehole bratov kazateľov vstúpil v Košiciach v roku 1994, kedy prijal aj rehoľné meno: brat Mikuláš Mária. Prvé rehoľné sľuby zložil v roku 1995 a doživotnú profesiu zložil v roku 2000. Rehoľnú formáciu a základné štúdiá absolvoval na Filozoficko-teologickom kolégiu dominikánov v Krakove (Poľsko). Za kňaza bol vysvätený 24. júna 2003. Pastoračne pôsobil vo viacerých dominikánskych komunitách: na Jalte, v Petrohrade (Rusko), Čortkove, Kamenci Podolskom a Ľvove, kde od roku 2018 slúžil komunite aj ako predstavený – superior.

Zdroj: TK KBS, rp; rp / L´Osservatore Romano, Vaticano