Kardinál píše list rehoľníčkam a rehoľníkom v krajinách panamazónskeho regiónu

Kardinál João Braz de Aviz a jeho tajomník  – arcibiskup Jose Rodriguez  Carballo, OFM napísali zasväteným osobám, žijúcich a pôsobiacich panamazónskom regióne, list, ktorý prinášame v plnom znení.

KONGREGÁCIA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA A SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA

Rehoľníčkam a rehoľníkom v krajinách panamerického regiónu (Bolívia, Brazília, Kolumbia, Ekvádor, Guyana, Peru, Venezuela, Surinam, Francúzska Guiana)

Drahé sestry, drahí bratia, srdečne vás pozdravujeme v Kristovom pokoji.

Začalo Mimoriadne zhromaždenie biskupskej synody (október 2019) na tému: Amazónia – nové kroky pre Cirkev a pre integrálnu ekológiu. V tomto kontexte cítime potrebu vyjadriť vám svoju blízkosť a vážime si, kým ste a čím sa delíte (totiž že ste súčasťou zasväteného života) v prospech ľudských skupín v týchto regiónoch, ktoré sú veľmi bohaté a v mnohých aspektoch aj mimoriadne náročné. Vy ste živými svedkami milosrdného Boha (ale aj každý rehoľný inštitút podľa vlastnej charizmy), ste začlenení do života ľudí, mnoho ráz žijete uprostred odriekaní, často v anonymite, necúvnete v prípade konfliktov a ani mučeníctva, pretože ste verní ľudstvu a evanjeliu.

Povzbudzujeme vás, aby ste túto synodu zmenili na kairós (na Božiu spásu, ktorá sa deje „dnes“) pre zasvätený život, ktorý sa angažuje v Amazónii, čo má dosah na celú Cirkev:

– postavte Ježiša Krista do stredu vášho poslania, stotožniac sa s plánom Božieho kráľovstva, ktorý nám prináša spásu; nech vaša misionárska túžba nie je ničím iným, iba viesť zástupy k stretnutiu s Ježišom Kristom, aby v ňom mali život (porov. dokument Aparecida 2);

– srdcom chráňte osoby, ktorým slúžite (podľa krásneho vyjadrenia, ktoré ste použili počas vášho stretnutia v Tabatìnga, Brazília, 20. – 24. apríl 2018) a ich boje s cieľom zachrániť ich etnickú, kultúrnu, náboženskú a duchovnú identitu; predovšetkým majte podiel na naliehavej starostlivosti o „spoločný domov“ s jeho ohromnou biodiverzitou. Tento je totiž neoceniteľným darom pre život, ktorý má byť dôstojný a rovnaký pre všetky Božie deti na celej planéte;

– usilujte sa obnoviť životodarné vzťahy medzi osobami, mužmi a ženami, medzi komunitami a stvorením z pohľadu integrálnej ekológie; za každú cenu sa usilujte aj o ducha rodiny: hlboké spoločenstvo, solidaritu, odpustenie, bratstvo; to je najrýdzejšie ovocie Svätého Ducha prítomného v múdrosti domorodých národov o ktorý sa usiluje evanjelizácia ako svoj základný cieľ;

– stotožniť sa s prorockou totožnosťou, ktorá je typickým javom zasväteného života, usilujúceho sa o nádej v prospech Cirkvi, ktorej tvár je amazónska, sviatočná a pohostinná, napriek paralyzujúcim predzvestiam a obavám; živiť spiritualitu, ekleziológiu a poslanie, ktoré ohlasujú autentickú vieru v Emanuela – Boha, ktorý je s nami.

Jeho Svätosť pápež František, nám zvolaním tejto synody pripomína, že „sme povolaní stať sa nástrojmi Boha Otca, aby naša planéta bola taká, o akej sníval pri jej stvorení, a zodpovedala jeho projektu pokoja, krásy a plnosti” (Laudato Si’, 53).

Zverujeme vás do ochrany Panny Márie, milujúcej matky a zároveň vás prosíme, aby ste svojimi modlitbami sprevádzali práce generálneho synodálneho zhromaždenia vzývajúc naň svetlo Ducha Svätého.

Vatikán, 4. október 2019, sviatok svätého Františka z Assisi

+ João Braz de Aviz
Prefekt

+ Jose Rodriguez Carballo, O.F.M.
Arcibiskup tajomník

preklad Štefan Turanský, SDB