Karmelitánky z pražských Hradčan čaká sťahovanie

Súčasný kláštor bosých karmelitánok na Hradčanskom námestí v Prahe dostali sestry Karmelu sv. Jozefa po návrate z exilu za Jozefa II. koncom 18. storočia ako náhradu za už obsadený kláštor na Malej Strane. Kvôli malej záhrade a stále väčšiemu hluku sestry po dlhom rozlišovaní od roku 2005 hľadali vhodnejší pozemok. Začiatkom roka 2018 kúpili hospodársky objekt v obci Drasty v Prahe – Východ. Čaká ich prestavba a sťahovanie.

Komunita bosých karmelitánok začala pôsobiť v Prahe na Malej Strane už v 17. storočí. Súčasťou areálu bola aj rozsiahla záhrada (v súčasnosti Vojanove sady). V roku 1782 bola kvôli dekrétom Jozefa II. komunita sestier nútená odísť a po desiatich rokoch sa mohli znova vrátiť. Ich kláštor už bol obsadený, tak dostali ako náhradu hradčanský kláštor s Kostolom sv. Benedikta po mužskom ráde barnabitov. Ten však nebol uspôsobený pre karmelitánsky spôsob života a mal byť len provizórnym riešením ich situácie. Počas komunizmu (1950 – 1991) boli nútené znova ho opustiť a objekt bol využívaný ako hotel pre štátne návštevy. Sestrám ho vrátili v prvej vlne reštitúcií, ako informujú na svojom webe.

Malá záhrada, nárast mestského hluku, administratívne a finančné nároky na chod tejto budovy, ktorá je kultúrnou pamiatkou, spôsobujú, že život v pápežskej klauzúre je fyzicky a psychicky veľmi náročný. Preto už v roku 2005 dospeli sestry k rozhodnutiu nájsť pre komunitu vhodnejšie miesto, ktoré by viac vyhovovalo ich spôsobu života a nárokom spojeným s pápežskou klauzúrou.

Sestry túžili zostať v tesnej blízkosti Prahy, a preto odkúpili hospodársky objekt v obci Drasty, ktorý svojou polohou, rozlohou a tichom spĺňa požiadavky pre kontemplatívny život. Súčasťou areálu bude nová Kaplnka sv. Terézie z Avily, bytový dom a veľký dom pre hostí, ktorí si tu budú môcť prísť oddýchnuť a duchovne načerpať.

Hradčanský kláštor nechceli predať na komerčné využitie, keďže cítili zodpovednosť za duchovný odkaz a pamiatku sestier, ktoré posväcovali svoj život počas 180 rokov ich pôsobenia na tomto mieste. Kláštor a kostol budú napokon naďalej slúžiť Karmelu a budú tam žiť a pracovať bratia bosí karmelitáni.

Neporušené telo zakladateľky kláštora matky Elekty, ku ktorému sa prichádzali modliť ľudia do ich kostola, bolo vždy tam, kde boli sestry. V čase exilu ju sestry odviezli so sebou do Pohledu, počas komunizmu to nebolo možné, tak jej telo muselo zostať v Kostole sv. Benedikta. Preto aj pri sťahovaní bude telo matky Elekty uložené v krypte novej kaplnky, ktorej súčasťou bude priestor na modlitbu a malé múzeum.

Stavba nového objektu bude prebiehať v niekoľkých etapách. V prvej (2018 – 2019) sa bude opravovať bytový dom a dom pre hostí, ktorý bude počas stavby kláštora slúžiť sestrám ako dočasné ubytovanie. Mali by sa doň presťahovať koncom roka 2019, kedy prevezmú kláštor v Hradčanoch bosí karmelitáni. Snahou je, aby hlavná časť novej stavby bola dokončená v roku 2021. Galéria Karmel, kde sestry predávajú svoje výrobky, by mala v obmedzenej miere fungovať aj naďalej.

Kláštor sa bude stavať pre 21–člennú komunitu sestier tak, aby mohol slúžiť aj ďalším generáciám podľa priania ich zakladateľky, sv. Terézie od Ježiša. Finančné možnosti sestier sú aj po predaji ich terajšieho kláštora obmedzené, a preto budú vďačné za každý príspevok. Podporiť ich môžete na číslo účtu v Komerčnej banke: 115-3844 1302 47/0100. Za dobrodincov sa denne modlia a každý mesiac je za nich slúžená svätá omša.

-fc-