Katechézy o Titusovi Zemanovi pre žiakov a študentov sú k dispozícii

Oddelenie pastorácie mládeže Saleziánov dona Bosca pripravilo katechézy zamerané na osobu budúceho blahoslaveného Titusa Zemana.

„My saleziáni sa ako bratia dona Titusa chceme podeliť o tento poklad. Chceme ho urobiť známym a blízkym zvlášť mladým ľuďom, aby pri slávnosti blahorečenia už nebol len ďalším neznámym menom v akomsi neživom zozname blahoslavených. Preto sme v spolupráci s viacerými skúsenými autormi a autorkami pripravili ‚balíčky‘ materiálov – katechézy, modlitby a metodiky na aktivity pre rôzne vekové skupiny,“ uviedol delegát pre pastoráciu mládeže Saleziánov dona Bosca don Pavol Boka SDB.

Na tvorbe jednotlivých katechéz sa podieľali autori vzdelávacích materiálov projektu Cesty zrenia salezián Peter Naňo a sestra saleziánka Eva Rušínová a spolu s nimi na tvorbe pracujú aj mladí saleziáni – študenti teológie. Autori sa rozhodli otvoriť medzi mladými témy ako obetovanie sa, nasadenie pre hodnoty či otázku povolania, a to aj so špecifickým dôrazom na zasvätený život. „Katechézy o donovi Titusovi začali vznikať pri príležitosti jeho blížiaceho sa blahorečenia. Chceme spoznať tohto nového blahoslaveného a inšpirovať sa na tom, ako prežíval svoje povolanie saleziána kňaza. Už počas prvého stretnutia pracovného tímu padlo veľa inšpiratívnych nápadov, ktoré sme potom spracovali a vytvorili akúsi schému tém celej prípravy,“ priblížil za autorov Peter Naňo SDB.

Katechézy ponúknu autori v 5 etapách – počas 5 mesiacov (marec, apríl, máj, jún a september). Materiály sú pripravené na použitie na hodinách náboženstva, na stretkách, prípadne v rodinách. Téma každého mesiaca je rozpracovaná v troch verziách podľa veku: pre druhý stupeň základných škôl, pre stredné školy a pre vysokoškolákov, resp. pre mladých dospelých. „Zaujalo ma najmä to, že tvorbe nevyhnutne predchádzalo štúdium rôznych materiálov o donovi Titusovi, a to bolo nesmierne obohacujúce. Druhá vec je tvorivá spolupráca, ktorá prebieha v porozumení a dopĺňaní sa,“ povedala Eva Rušínová FMA.

Katechézy budú vždy dostupné na stiahnutie na oficiálnej webovej stránke tituszeman.sk v sekcii „Materiály“. Okrem metodických materiálov prvej katechézy pre jednotlivé vekové kategórie je pripravený aj úvodný materiál: stručný životopis dona Titusa, časový rámec procesu blahorečenia i slovník komunizmu pre neskôr narodených.

 zdroj: saleziani.sk

-msk-