Čakali jedného kňaza a prišiel pápež

V generálnom dome Kongregácie milosrdných sestier v Ríme čakali sestry kňaza, ktorý im v tomto Pôstnom období mal dávať duchovné cvičenia. Avšak na ich prekvapenie neprišiel sám. Osobne ich v sprievode svojho šoféra dňa 14. marca prišiel navštíviť pápež František. Ako vyjadrujú samotné sestry, tých pár hodín vzácnej a nečakanej návštevy sa nieslo v dialógu a v modlitbe. Pápež sa sestier pýtal na ich život, na ich radosti a ťažkosti, s ktorými sa každodenne stretávajú. Pre sestry bola pápežská návšteva veľkou poctou, priniesla im povzbudenie a neskrývanú radosť.

Kongregáciu milosrdných sestier pod ochranou sv. Vincenta de Paul založila svätá Jana Antida Thouret 11. apríla 1799 vo francúzskom Besançone. Cieľom tejto rehole bolo naprávať škody, ktoré zapríčinila Francúzska revolúcia: mala zabezpečiť náboženskú i občiansku výchovu mládeže, mala sa starať o chudobných a chorých. Sestry pôsobia na štyroch kontinentoch v 27 národoch a naďalej sa venujú chudobným spôsobom, aký si vyžaduje dané prostredie.

-msk-