Katolícke biblické dielo pripravuje kurz lektorov a žalmistov

Aj v tomto roku pripravuje Katolícke biblické dielo kurzy lektorov a žalmistov. Sú zamerané na poznanie dejín lekcionárov, porozumenie čítaného textu, na odbornú stránku prednesu liturgického textu aj s praktickými cvičeniami, na miesto lektora počas bohoslužby a potrebu jeho duchovnej formácie.

Na stránke KBD, podobne aj na sociálnych sieťach bude možné priebežne sledovať, v ktorej farnosti sa kurz uskutoční. Ak máte záujem o toto školenie aj u vás, napíšete na kbd(zavináč)kbd.sk a po dohode s miestnych kňazom môžu organizátori prísť aj do vašej farnosti, či školy.

Kurz pripravujeme v Trnave, Bratislave, Černovej pri Ružomberku a v Kapušanoch.


Základná obsahová osnova kurzu:
– Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov
– Odborná a technická stránka prednesu liturgických textov (odporúča sa spojiť s praktickými cvičeniami)
– Význam a služba lektora počas bohoslužby a duchovný život lektora
– Potreba porozumenia biblického textu


Odporúčaný časový harmonogram kurzu:
8:00 – registrácia účastníkov
8:30 – 12:00 – prvý blok prednášok
12:00 – spoločný obed
13:00 – 15:00 – druhý blok prednášok
– odovzdanie certifikátov účastníkom o absolvovaní kurzu
– spoločná svätá omša

Je možná istá časová flexibilita, no obsahovú časť sa odporúča ponechať. To, v akom poradí odznejú jednotlivé príspevky je na samotnej dohode prednášajúcich a organizátora.


Praktické a organizačné odporúčania
– Miestnosť: ideálne je, pokiaľ sú v miestnosti stoly alebo lavice, aby si účastníci mohli robiť poznámky
– Ozvučenie: ak je účastníkov viac, je dobré mať v miestnosti aj ozvučenie. Môže sa využiť aj na praktický účel: ako pracovať s mikrofónom pri bohoslužbách
– Premietacia technika: dataprojektor a plátno, alebo stena na premietanie je nevyhnutné.
– Registrácia účastníkov a vypisovanie certifikátov zabezpečuje referentka KBD
– Obed: je dobré, ak je obed na mieste alebo bezprostredne blízko miesta prednášok, šetrí sa tým čas.
– Finančná otázka: prednášatelia budú vďační, ak im organizátori uhradia cestovné náklady. Môže sa to robiť formou účastníckeho poplatku, alebo to môže uhradiť príslušný farský úrad.
– Svätá omša: ideálne je, ak je svätá omša v kostole za účasti aj miestnych veriacich. Ak to nie je možné, tak môže byť aj v prednáškovej miestnosti, pokiaľ ide o vhodné a dôstojné miesto. Môže byť v úvode kurzu, alebo v jeho závere, kde účastníci majú možnosť hneď vidieť význam prípravy na prednes liturgického čítania.
– Súčasťou kurzu je ponuka kníh Katolíckeho biblického diela s biblickou tematikou. (Predaj zabezpečuje referentka KBD.)

Zdroj: kbd.sk

Foto: freelyphotos