KBS vydala pred návštevou pápeža knihu Katolícka cirkev na Slovensku

Konferencia biskupov Slovenska vydala pred návštevou pápeža Františka na Slovensku knižnú publikáciu s názvom Katolícka cirkev na Slovensku. „Verím, že táto publikácia bude užitočnou nielen v cirkevnom, ale aj v celospoločenskom prostredí,“ píše v úvode predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Vyšla v slovenskom a anglickom jazyku. 

Vyše 100-stranová novinka opisuje oblasti pôsobenia Katolíckej cirkvi na Slovensku. Začína predstavením univerzálnej Cirkvi ako inštitúcie s viditeľnou hlavou – Svätým Otcom. Pokračuje historickým exkurzom do slovenských dejín. Po ňom nasledujú kapitoly venované štruktúre Cirkvi na Slovensku. Publikácia ďalej predstavuje jednotlivé diecézy latinského i eparchie byzantsko-slovanského obradu. 

Slovenskí biskupi sú združení v Konferencii biskupov Slovenska (KBS), eparchovia aj v Rade hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. V rámci KBS sú aktívne viaceré komisie a rady, ktorých cieľom je koordinovať spoločnú pastoračnú činnosť v jednotlivých oblastiach pôsobenia Cirkvi (liturgia, katechizácia, školstvo, mládež, rodina, bioetika, kultúra, atď.). 

Ďalšia časť publikácie je venovaná zasvätenému životu, hnutiam a novým cirkevným komunitám. Ostatné kapitoly zachytávajú to, ako Cirkev plní svoje poslanie. Okrem výchovy a vzdelávania pomáha, slúži, sprevádza chorých, väznených, podporuje a chráni život, usiluje sa formovať kultúru a byť prítomná v médiách. Súčasťou obsahu sú aj viaceré štatistické údaje z oblastí pôsobenia Cirkvi na Slovensku. 

Knižná publikácia je tiež k dispozícii v pdf- verzii na stránke www.navstevapapeza.sk (Médiá – Na stiahnutie). Nadväzuje na rovnomennú publikáciu z roku 2013, ktorý Cirkev na Slovensku slávila ako Rok svätých Cyrila a Metoda, a to pri príležitosti 1150. výročia príchodu slovanských vierozvestov na naše územie. 

TK KBS