Kde si, Adam?

Film ponára diváka do života jedného z monastierov Svätej Hory Athos. Osamelý kláštorný život plný autentických postáv a „každodenných svätých“, sa prerýva na obrazovku spod závoja našich svetských priorít. Pred očami diváka sa vynára história o úplne bezprecedentnom spôsobe života v živej monastierskej komunite uprostred 21. storočia.

Dej filmu „Kde si, Adam“? sa odohráva sa v starovekom monastieri Dochiariu na západnom pobreží Svätej Hory Athos, jedného z polostrovov Egejského mora, ktorý bol odovzdaný do exkluzívneho používania mníchom východného kresťanstva. Obrazy prírody sú pretkané v podstate s neustálym striedaním práce a modlitby, z čoho vzniká rytmické prepojenie človeka a prírody, čím nás upozorňuje na raj, po ktorom my všetci v hĺbke svojej duše túžime.

Napriek tomu, klenotom tejto nádhernej byzantskej krajiny zostávajú samotní mnísi, ktorých vrelosť a originalita boli zachytené tým, že sa zachytilo poodhalenie závesu, ktorý zakrýva každodenný život, kde má každý svoje vlastné radosti, svoje nádeje a slabosti. Pozvaním filmárov do svojho stredu mnísi dúfajú, že v každom divákovi prebudia spomienku na svoje zmŕtvychvstanie.

Ústrednou postavou filmu je starec monastiera, igumen Grigorij, ktorý, vďaka dlhoročnej skúsenosti z pastoračnej činnosti, hlboko pochopil ľudskú dušu a jej túžbu vrátiť sa do stavu, ktorý bol vlastný Adamovi predtým ako zhrešil.

Film „Kde si, Adam?“ sa môže premietať v ktoromkoľvek kine v ktorejkoľvek krajine a meste.
Kontaktujte nás WhatsApp, Viber +380992908691
S úctou, producent filmu Oleksandr Plyska.

Zdroj: Where are you, Adam?/youtube.com