Keď ostne ochraňujú evanjelium

Článok publikujeme s dovolením ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.


Ten najdôležitejší príbeh našej civilizácie, ktorý v týchto dňoch opäť prežívame, dodnes vyráža dych.

Ježiš, Boží Syn, je zradený jedným zo svojich najbližších priateľov a odsúdený ľuďmi na popravu. S pomocou iba zopár odvážnych a ochotných nesie na svojom umučenom tele kríž, na ktorom neskôr vydýchne.

Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta.

Tento príbeh sa dostal do všetkých končín Zeme.

Nie preto, že je tragický, ale preto, že končí šťastne pre celý svet.

Mení nenápadné ľudské životy, ale otriasa aj celými národmi. Predstavte si však, aké by to bolo, keby ste ho počuli po prvý krát v živote.

V Nigérii sa prvá úspešná misia uskutočnila až v 19. storočí. Evanjeliová radosť je tu teda veľmi čerstvá, živá a neustále sa rozrastá.

Vo vyše 200 miliónovej krajine prijalo kresťanstvo už viac ako 49% obyvateľstva a to napriek všetkým hrozbám, o ktorých vám aj posledné týždne píšeme.

A čoraz viac ľudí sa rozhoduje aj pre duchovné povolanie, hoci kňazi a rehoľníci sú často unášaní a vystavení riziku smrti.

Čo to pre nich znamená? Často musia pristúpiť k veľmi pragmatickým riešeniam.

V meste Zuru žije komunita dominikánok, ktorá bola založená pred 30 rokmi. Keď prišli, miestni sa hlásili prevažne k animizmu a islamu.

Počas svojej služby si sestry všimli, že ľudia potrebujú vzdelanie, a tak okrem evanjelizácie začali aj s výučbou detí – napokon zriadili základnú i strednú školu. Okrem toho založili aj malú kliniku.

Je to však riskantná služba.

Napriek tomu o nej sestra Nancy, predstavená kláštora, hovorí s veľkou radosťou a oduševnením:

„Deň začíname spoločnými modlitbami, po ktorých sa rozchádzame na svoje pôsobiská, kde slúžime Božiemu ľudu. V Zuru sa nám podarilo zasiahnuť mnoho ľudí, kresťanov aj nekresťanov, aby zmenili svoje životy k lepšiemu.

Teší nás, keď vidíme, že sa ľuďom, ktorým sme roky slúžili, teraz darí v podnikaní, štúdiu či práci. Vďaka našej evanjelizácii vzniklo viacero spoločenstiev a mnohí, ktorých sme evanjelizovali, už sami ohlasujú evanjelium.“

Ozbrojené útoky a únosy sú však čoraz častejšie a týkajú sa aj územia, na ktorom sa nachádza kláštor dominikánok.

Sestry si uvedomili, že aj ony nevyhnutne potrebujú na ochranu okolo svojho kláštora plot s ostnatým drôtom.

Sestra Nancy neignoruje odvrátenú stranu reality:

„Ľudia masívne opúšťajú domovy, lebo sa nemôžu dostať na svoje farmy, ktoré sú pre nich hlavným zdrojom obživy. Kostoly zívajú prázdnotou. Niektorým ľuďom sa natoľko zhoršili životné podmienky, že sa uchyľujú ku krádežiam, prostitúcii a inej kriminálnej činnosti.

Neustále sa modlíme za Božiu ochranu a súčasne vás prosíme o podporu na výstavbu oplotenia okolo nášho kláštora,“ napísala nám.

Nadácia ACN odpovedá na túto prosbu a sestrám chce pomôcť príspevkom 6 320 €, ktorá je potrebná na zvýšenie ich bezpečnosti.

Budú sa tak môcť lepšie sústrediť na svoju misiu.

Podobných projektov, ktoré pomáhajú reholiam i seminárom, máme v Nigérii mnoho. Akýkoľvek dar, ktorý im venujete, prispeje k tomu, aby miestni mohli radostnejšie žiť svoju vieru v Ježiša.

Mnohí z nich spoznali svoj príbeh spásy len nedávno – už teraz sú však horlivými apoštolmi a vďaka nim nájdu Zmŕtvychvstalého Krista ďalší a ďalší.

Príbeh, ktorý nás zachraňuje pre nebo, môže aj vďaka Vašej priazni žiariť na cestu slabším a ohrozenejším.

Ďakujem Vám za to a vyprosujem, aby neustále žiaril i Vám.

Miroslav Dzurech
Zdroj: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi