Kežmarské redemptoristky majú novú predstavenú

Na Svätodušný pondelok 5. júna 2017 prebehli v komunite sestier redemptoristiek v Kežmarku voľby predstavenej a rady kláštora na najbližšie tri roky.

Do úradov boli zvolené:
sr. Lenka Šáleková – predstavená
sr. Monika Romaňáková – vikárka
sr. Lucia Česáková – sekretárka

Novozvolenú predstavenú a radu sestry odovzdávajú do vašich modlitieb.

Zdroj: redemptoristky.sk
-fc-