Vychutnaj si Tajomstvo

Možno ste videli film Chatrč. V ňom režisér ukazuje Svätú Trojicu ako krásne spoločenstvo troch osôb: staršiu ženu ako Otca, mladého muža ako Syna, jemnú a peknú ženu ako Ducha Svätého. Všetky tieto tri osoby tvoria krásnu rodinu, ktorá priťahuje nešťastného muža, hlavnú postavu tohto filmu. Pekný moment nadíde, keď sa Syn teší z radosti Otca, ktorý tancuje s Duchom Svätým. Je tam ukázaná veľmi pekná jednota sŕdc.

Do tohto Tajomstva nás pozýva dnešná slávnosť Najsvätejšej Trojice. Nám je ťažko pochopiť Svätú Trojicu rozumom, avšak môžeme si ju vychutnať srdcom. Stačí sa upriamiť na Otca, ktorý nás nesmierne miluje, potom sa zahľadieť na Syna, ktorý nás chce dennodenne sprevádzať, a nakoniec prijať Ducha, ktorý nás chce nežne objať.

Náš nebeský Otec je úžasný a láskavý, nikdy nás neopúšťa, a preto mu môžeš smelo povedať: „Ocko, tu som, chcem byť blízko pri tebe. Aj ja chcem mať s tebou krásny vzťah a zväzok. Aj ja som tvojím dieťaťom. Preto sa odovzdávam do tvojich dobrotivých otcovských rúk.“

K Ježišovi sa môžeš priblížiť ako k svojmu Bratovi, ktorému môžeš dôverovať. Skús sa zahľadieť do jeho krásnych a milosrdných očí… Prijmi jeho príbeh – vnikni do Božieho slova… Načúvaj, čo chce Boží Syn práve tebe povedať… Prijmi celým svojím srdcom radostnú novinu tvojho Brata. Nasleduj ho odvážne a nespúšťaj ho s očí!

Prijmi aj Tešiteľa, ktorého ti posiela Otec spolu so Synom. Je taký nežný, prenikavý a pritom mocný. Vzývaj ho a rázne povedz: „Prenikni ma, Duchu Svätý, skrz naskrz! Ovládni úplne moje srdce! Chcem ťa viac a viac poznať a milovať! Túžim vniknúť do tohto nevšedného Tajomstva. Daj mi, prosím, svoju lásku, ktorá tak tajomne a úzko spája túto nádhernú Svätú Trojicu. Duchu lásky, udeľ mi milosť krásneho spoločenstva s Otcom i Synom. Och, Bože, dovoľ mi vychutnať si Najsvätejšiu Trojicu.“

brat Marek Redlich,  minorita